+ 45 7587 1006

Handicapforhold

 

Fra parkeringspladsen eller fra Gormsgade er der niveaufri adgang.

Og kørestole m.v. kan uhindret komme rundt på kroen.

 

Desværre råder vi ikke over et ordentlig indrettet handicaptoilet.

Ansøgning om opførelse af et handicaptoilet ligger stadig i

Kulturarvsstyrelsen.

For benyttelse af handicaptoilet henviser vi derfor til

Kongernes Jelling, som ligger næsten lige ved siden af kroen.

 

Få besked, når vi laver noget spændende du kan være med til.Jelling Kro | Gormsgade 16 | 7300 Jelling | T. +45 7587 1006 |  info@jellingkro.dk