+ 45 7587 1006

Referat fra stiftende generalforsamling 19/1 2016.


 

Referat fra stiftende generalforsamling for

Støtteforeningen for Jelling Kro.

Tirsdag den 19.  januar 2016, kl. 19.00.

Jelling Kro


 

Velkomst v/Dorthe Kirstine Madsen.

Dorthe Kirstine bød velkommen til den stiftende generalforsamling.

Og fortalte om baggrunden for stiftelsen af en støtteforening.

Der henvises til vedtægternes formål.

Henrik Pedersen blev valgt til dirigent.

Han kunne konstatere at indkaldelsen til denne stiftende generalforsamling har været synlig på Jelling Kro`s hjemmeside siden 3/1 2016.

Indkaldelsen vedlægges som bilag 1.


 

Fremlæggelse af udkast til vedtægter.

Bjarne fremlagde udkast til vedtægter, som blev gennemgået og drøftet.


 

Godkendelse af vedtægter.

Vedtægterne blev godkendt og vedlægges som bilag 2.


 

Fastsættelse af kontingent.

Der blev foreslået en kontingent på 500,- årligt for enkeltpersoner og 1.500,- kr. årligt for virksomheder. Hvilket blev besluttet.


 

Valg til bestyrelse.

Konstituering.

                 Per Byriel, formand

                 Bjarne Madsen, kasserer og sekretær

                 Henrik Pedersen, bestyrelsesmedlem

                 Michael Frank, bestyrelsesmedlem

                 Dorthe Kirstine Madsen, bestyrelsesmedlem

                 Pia Frank, suppleant

                 Revisor ???

                 Revisor suppleant ???


 

Åbent punkt.

Der var en drøftelse af foreningens virke fremadrettet.

Sekretær udarbejder i den kommende tid oplæg til bestyrelsen.


 

Eventuelt.

Intet

 

Referent - bm


 

 

Få besked, når vi laver noget spændende du kan være med til.Jelling Kro | Gormsgade 16 | 7300 Jelling | T. +45 7587 1006 |  info@jellingkro.dk